UPB logo

Launching ceremony of the ESA_Lab@UPB
27 October 2020

English:

The University POLITEHNICA of Bucharest, together with the European Space Agency, invite you to take part in the launching ceremony of the ESA_Lab@UPB, which will take place on October 27, 2020, at 15:00 (local time), on the Microsoft Teams channel ESA_Lab@UPB

The concept of ESA_Lab@ was launched by ESA in order to inspire future researchers and engineers to take part in peaceful space exploration activities and the resulting cross-cutting applications, such as: telecommunications, 5G, climate change monitoring , Earth observation, satellite navigation, (cyber)security, artificial intelligence, sustainable development, eHealth, Internet of Things, space economy etc.,  to the benefit of both organizations and of society. Themes such as space applications to help achieve the Sustainable Development Goals of the United Nations will be addressed through dedicated studies.

Within the ESA_Lab@UPB there will be conferences, visits, trainings and thematic studies on innovative subjects, led by UPB teachers and ESA experts, in order to encourage future UPB engineers to leverage on this new economic hub, and also to form new competences by knowledge transfer from the studied courses.

Themes such as space applications to help achieve the Sustainable Development Goals of the United Nations will be addressed through dedicated studies.

 

 

AGENDA

Welcoming speeches

15:00 Mihnea COSTOIU, Rector UPB

15:05 Johann-Dietrich WOERNER, Director General ESA

15:10 Marius-Ioan PISO, President of the Romanian Space Agency

Presentations and Q&A session

15:15 ESA_Lab@UPB presentation, Maria-Gabriella SARAH, Member States Relations & Partnerships (ESA) & Alina BADESCU, assoc. prof. (UPB)

15:20 Presentation ECRIDA Team - REXUS/BEXUS Competition, Radu CIOACA (UPB)

15:30 The space business during and post COVID pandemic: risks and opportunities. Johann-Dietrich WOERNER, Director General ESA

15.50 Q&A Session

 

For more information please contact us at: 92bed3d2.cti.pub.ro@emea.teams.ms or at alinabadescu@radio.pub.ro

 

To directly join the meeting access the link below. The link will become active at 14:45 in the day of the event. Please mute your microphones when entering the meeting.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0bd6bf7fe0f94923b9ee7638ae99910c%40thread.tacv2/1603457736001?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22b3def788-6486-4e80-a6d6-ac4a64692306%22%7d

 

 

Romanian:

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în parteneriat cu Agenția Spațiala Europenă (ESA), vă invită să luați parte la evenimentul de lansare a ESA_Lab@UPB, care va avea loc în data de 27 octombrie 2020, începând cu ora 15:00.

Evenimentul se va desfășura online pe platforma Microsoft Teams, canalul ESA_Lab@UPB

Conceptul ESA_Lab@ a fost lansat de Agenția Spațială Europeană pentru a inspira viitorii ingineri să participe la activitățile pașnice de explorare a spațiului și a aplicațiilor transversale rezultate din acestea, cum ar fi: telecomunicatii, 5G, monitorizarea schimbărilor climatice, observarea Pământului, navigație prin sateliti, securitate (cibernetică), inteligență artificială, dezvoltare sustenabila, eHealth, Internet of Things, economie spațială și multe altele, in beneficiul ambelor organizatii si al societatii civile. De asemenea, vor fi adresate tematici precum aplicații spațiale pentru a atinge obiectivele Dezvoltarii Sustenabile ale Organizatiei Natiunilor Unite.

În cadrul ESA_Lab@UPB se vor desfășura conferinte, vizite, sesiuni de instruire și formare în tematici inovatoare, conduse de cadre didactice din UPB și experți ESA, cu scopul de a încuraja viitorii ingineri ai UPB să se implice în acest nou hub economic, dar și să contribuie la formarea de noi competențe, prin transferul  de cunoștințe acumulate prin studierea disciplinelor de bază.

Vor fi adresate tematici ca “Aplicații spațiale” pentru a atinge obiectivele Dezvoltării Sustenabile ale Organizației Națiunilor Unite.

 

PROGRAM

Discursuri ceremonia de deschidere

15:00 Mihnea COSTOIU, Rector UPB

15:05 Johann-Dietrich WOERNER, Director General ESA

15:10 Marius-Ioan PISO, Presedinte Agenția Spațială Română (ROSA)

Prezentări și sesiune Q&A

15:15 Prezentări ESA_Lab@UPB, Maria-Gabriella SARAH, Member States Relations & Partnerships (ESA) & Alina BADESCU, conferentiar (UPB)

15:20 Prezentare echipa ECRIDA - competitia REXUS/BEXUS, Radu CIOACA (UPB)

15:30 Sectorul Spațial în timpul și după pandemia de COVID: riscuri și oportunitati, Johann-Dietrich WOERNER, Director General ESA

15.50 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Pentru întrebări și informații suplimentare referitoare la eveniment, vă rugăm să ne contactati la: 92bed3d2.cti.pub.ro@emea.teams.ms sau la adresa de e-mail alinabadescu@radio.pub.ro

 

Pentru a accesa direct canalul evenimentului va rugam folositi link-ul de mai jos. Linkul devine activ la ora 14:45 in ziua evenimentului. Va rugam sa va inchideti microfoanele cand intrati in intalnire.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0bd6bf7fe0f94923b9ee7638ae99910c%40thread.tacv2/1603457736001?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22b3def788-6486-4e80-a6d6-ac4a64692306%22%7d