La Universitatea POLITEHNICA din București studiază peste 1500 de studenți internaționali, reunind mai mult de 60 de țări și naționalități. Dacă îți dorești să fii unul dintre ei, te invităm să consulți oferta educațională a UPB și condițiile de admitere.

1. Viză și condiții de imigrare
Îți dorești să studiezi în România și ai cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European? Pentru început, va trebui să te înscrii la UPB și să fii acceptat. Următorul pas este obținerea vizei de lungă ședere pentru studii de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultați lista acestora). Îți recomandăm să aloci suficient timp pentru a putea fi îndeplinite formalitățile pentru obținerea vizei.
Pentru mai multe informații, accesează pagina Viză și condiții de imigrare.
2. Programul de studii pentru învățarea limbii române
Acest program de studii se adresează studenților străini care nu vorbesc limba română și care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare.
Cursul se desfășoară pe parcursul unui an universitar (două semestre).
Planul de învățământ pentru Anul pregătitor prevede studiul următoarelor discipline obligatorii, pe o durată de două semestre:
Semestrul I
 • - Limba română, nivelurile A1-A2
 • - Elemente de cultură și civilizație românească
  Semestrul II
  • - Limba română, nivelul B1 (introducere în limbaje de specialitate)
   În urma promovării examenelor la toate disciplinele studiate pe parcursul celor două semestre, la sfârșitul anului pregătitor se eliberează un Certificat de absolvire, necesar pentru înscrierea în învățământul universitar și postuniversitar din România.
   Cursul de limbă română urmăreşte deprinderea studenţilor străini cu diverse limbaje de specialitate, în funcţie de profilul ales pentru studiile ulterioare în limba română (limbajul tehnic, economic, filologic, juridic, medical), formarea deprinderilor de folosire corectă a unor structuri specifice limbajelor de specialitate, creşterea competenţei şi a performanţei lingvistice prin impunerea învăţării unui limbaj de specialitate.
   3. Programe de studii la UPB
   UPB oferă o varietate de programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat prin intermediul celor 15 facultăți și al celor 14 școli doctorale. Poți opta pentru un program de studii în limba română, engleză, franceză sau germană. Consultă catalogul programelor de studii ale UPB. Daca ai întrebări, noi te putem consilia cu privire la parcursul educațional care răspunde cel mai bine aptitudinilor și intereselor tale.
   Adresează o întrebare!
   Your name*
   E-mail*
   Phone*
   Message*

   4. Cazare
   5. Asistență medicală
   Toți studenții înrolați la cursurile UPB beneficiază de asistență medicală. Pentru studenții internaționali, cetățeni ai UE sau SEE, vor prezenta cardul european de asigurări de sănătate furnizorului de servicii medicale.
   Pentru mai multe informații, accesează pagina Asistență medicală.
   Studenții străini, care nu sunt cetățeni ai UE sau SEE, vor depune un set de documente la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în vederea obținerii dreptului la asistență medicală în România.
   Consultă lista documentelor.

   Admitere Studenți UE și SEE

   Cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene care candidează pentru admiterea în sistemul de învățământ românesc beneficiază de aceleași condiții ca și cetățenii români, având aceleași taxe de școlarizare precum studenții români.
   În scopul de a obține recunoașterea studiilor, candidații vor trimite la Universitatea Politehnică din București următoarele documente:
   • Formularul de cerere completat
   • Copie legalizată a diplomei de bacalaureat
   • Copie legalizată a diplomei universitare și foaia matricolă (pentru masterat sau doctorat)
   • Document de identificare personală: pașaport (copii ale paginilor 1, 2 , 3, 4) / carte de identitate (ID).
   Documentele scrise în alte limbi decât engleza sau franceza vor fi traduse în limba română sau engleză.
   Taxa pentru recunoașterea documentelor de studii este de 50 RON și poate fi plătită fie prin transfer bancar sau mandat poștal.
   Informații pentru plata taxei de recunoaștere a documentelor de studii:
   Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
   Cod fiscal: 13729380
   Banca: DTCPMB- Direcția de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București
   Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
   Certificatele eliberate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) vor fi trimise la Universitatea POLITEHNICA din București în maximum 15 zile.

   Admitere studenți nonUE

   Fieldset

    

   Verification

   Română