Programe de studii la UPB

Domenii Programe de studii Facultatea Nivel de studii Language 1 Language 2 Language 3
Inginerie electrică Sisteme electrice Inginerie Electrică Licență Română
Electronică de putere şi acţionări electrice Inginerie Electrică Licență Română
Instrumentaţie şi achiziţii de date Inginerie Electrică Licență Română
Informatică aplicată în inginerie electrică Inginerie Electrică Licență Română
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie Electrică Licență Română
Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Inginerie economică industrială Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență Română
Ingineria şi managementul afacerilor Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor Licență Română
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor Licență Română
Inginerie economică în industria chimică și de materiale Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor Licență Română
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Energetică Licență Română
Hidroenergetică Energetică Licență Română
Termoenergetică Energetică Licență Română
Energetică şi tehnologii nucleare Energetică Licență Română
Managementul energiei Energetică Licență Română
Științe inginerești aplicate Informatică industrială Energetică Licență Română
Optometrie Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Inginerie medicală Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență Română
Inginerie Medicală Licență Română
Biotehnologii industriale Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Matematică şi informatică aplicată în inginerie Ştiinţe inginereşti aplicate Licență Română
Inginerie fizică Ştiinţe inginereşti aplicate Licență Română
Biomateriale și dispozitive medicale Inginerie Medicală Licență Română
Echipamente și sisteme medicale Inginerie Medicală Licență Română
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie Energetică Licență Română
Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria Sistemelor Biotehnice Licență Română
Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență Română
Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare Automatică şi Calculatoare Licență Română
Tehnologia informaţiei Automatică şi Calculatoare Licență Română
Automatică şi informatică aplicată Automatică şi Calculatoare Licență Română
Ingineria informaţiei Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Licență Română
Ingineria informaţiei Inginerie în Limbi Străine Licență Engleză Franceză
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată Automatică şi Calculatoare Licență Română
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Licență Engleză Română
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Licență Engleză Română
Reţele şi software de telecomunicaţii Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Licență Engleză Română
Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Licență Engleză Română
Telecomenzi şi electronică în transporturi Transporturi Licență Română
Electronică aplicată Inginerie în Limbi Străine Licență Engleză Franceză Germană
Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Mecanică fină şi nanotehnologii Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Echipamente pentru procese industriale Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară Ingineria Sistemelor Biotehnice Licență Română
Vehicule pentru transportul feroviar Transporturi Licență Română
Inginerie mecanică Inginerie în Limbi Străine Licență Engleză Franceză Germană
Inginerie industrială Design industrial Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Tehnologia construcţiilor de maşini Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Ingineria sudării Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Ingineria şi managementul calităţii Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Logistică industrială Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Ingineria securității în industrie Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Inginerie industrială Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Engleză
Mecatronică şi robotică Mecatronică Inginerie Mecanică şi Mecatronică Licență Română
Robotică Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Licență Română
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria Sistemelor Biotehnice Licență Română
Controlul şi expertiza produselor alimentare Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere Transporturi Licență Română
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Transporturi Licență Română
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului Transporturi Licență Română
Inginerie aerospaţială Construcţii aerospaţiale Inginerie Aerospaţială Licență Română
Sisteme de propulsie Inginerie Aerospaţială Licență Română
Echipamente şi instalaţii de aviaţie Inginerie Aerospaţială Licență Română
Inginerie şi management aeronautic Inginerie Aerospaţială Licență Română
Navigaţie aeriană (în limba engleză) Inginerie Aerospaţială Licență Română
Design aeronautic Inginerie Aerospaţială Licență Română
Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență Română
Ingineria elaborării materialelor metalice Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență Română
Ingineria procesării materialelor Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Licență Română
Ştiinţa materialelor Inginerie în Limbi Străine Licență Engleză Franceză
Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Ştiinţa şi ingineria polimerilor Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Licență Română
Inginerie chimică Inginerie în Limbi Străine Licență Engleză Franceză
Română