Facultati

Universitatea POLITEHNICA din București are în componență 15 facultăți.

Spațiile de învățământ sunt localizate atât în zona istorică Polizu, cât și în campusurile universitare moderne: Noul Local și Campus Leu

PROGRAME DE STUDII

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează, prin facultăţile sale:

  • studii universitare de licenţă, care cumulează 95 programe de studii în 17 domenii ştiinţifice;
  • studii universitare de masterat, structurate pe 20 domenii ştiinţifice şi respectiv pe 176 programe de studii de masterat;

BIBLIOTECA

Universitatea Politehnica din București pune la dispoziția profesorilor, cercetătorilor și studenților o bibliotecă dotată cu săli de lectură cu acces liber la raft, săli pentru studiu și săli destinate documentării informatizate.

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Centrul de consiliere și orientare profesională oferă servicii specializate de asistență și consiliere în cunoașterea ofertei educaționale a universității, precum și în dezvoltarea de abilități și competențe specifice pentru identificarea celui mai potrivit loc de muncă.

CENTRE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

UPB susține activitatea de cercetare-dezvoltare multi- și interdisciplinară, punând la dispoziția cercetătorilor, profesorilor și studenților 47 centre de cercetare și 71 de laboratoare de cercetare avansată, echipate la standarde de înaltă performanță.

CAZARE

Universitatea oferă servicii de cazare și masă în Complexurile Regie și Leu, dispunând de 13.046 de locuri şi 6 cantine.

Română