DRI oferă sprijin instituțional și informațional pentru studenți, personal academic și administrativ.

Misiunea Direcției Relații Internaționale (DRI) este aceea de a susține activitățile de internaționalizare din cadrul Universității POLITEHNICA din București, orientate către atingerea obiectivelor strategice ale universității ca instituție de educație şi cercetare de renume naţional, regional, european şi global.
  • negocierea și înregistrarea acordurilor bilaterale sau multilaterale;
  • dezvoltarea relațiilor cu misiunile diplomatice și departamentele guvernamentale responsabile de relațiile internaționale;
  • gestionarea corespondenţei oficiale legate de stabilirea iniţială de contacte cu universităţi din străinătate;
  • organizarea de activități de informare și sensibilizare referitoare la principalele direcții ale internaționalizării (mobilitate, cooperare, granturi, burse etc.);
  • stimularea participării internaționale a UPB în programe precum ERASMUS, CEEPUS, Leonardo, DAAD ș.a., respectiv facilitarea accesului la burse acordate de organizații neguvernamentale sau alte tipuri de instituții (CNBSS, FULBRIGHT, AUF, DAAD, HUMBOLDT, CANON);
  • reprezentarea și promovarea universității în străinătate prin participarea la conferințe, târguri educaționale, întâlniri la nivel înalt sau alte evenimente de profil;
  • oferirea de servicii de consiliere adresate studenților și personalului didactic și de cercetare care desfășoară un stagiu de mobilitate la UPB;
  • planificarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de mobilitate destinate studenților, profesorilor și cercetătorilor afiliați Universității POLITEHNICA din București;
  • suport pentru derularea formalităţilor legate de deplasările în străinătate ale personalului didactic, administrativ, precum şi ale studenţilor (inclusiv informaţii legate de obţinerea vizelor);
  • managementul informației și al documentelor care privesc activitățile de cooperare internațională.
Română